Αναφλεκτήρας (μπουζί)

Ο αναφλεκτήρας χρησιμοποιείται μόνο στους βενζινοκινητήρες, αεριοκινητήρες και γενικά στους κινητήρες που βασίζονται στον κύκλο Otto (κύκλος εκκρήξεως μίγματος). Οι κινητήρες που βασίζονται στον κύκλο Diesel (κύκλος σταδιακής ισόθλιπτης καύσης μίγματος) δεν διαθέτουν αναφλεκτήρες.


Θέλουν άλλαγμα τα μπουζί σας; (Auto Express 69, 4/1973)

Συχνά οι τεχνίτες των συνεργείων αλλάζουν τα μπουζί των πελατών τους χωρίς να υπάρχει λόγος γιατί οι οδηγοί — αν και είναι εύκολο — δεν ξέρουν να ελέγξουν μόνοι τους την κατάσταση των μπουζί του αυτοκινήτου τους. Παραθέτουμε, λοιπόν, όλες τις «όψεις» πού μπορεί να πάρει ένα μπουζί ύστερα από λογική χρήση ώστε ν' αντιληφθούν οι αναγνώστες μας πότε, πράγματι, είναι αναγκαία η αλλαγή του. Επί πλέον, η κατάσταση των μπουζί, στο φωτογραφικό αυτό «ευρετήριο», σας βοηθάει στην διάγνωση πιθανών βλαβών του κινητήρα, μερικές απ' τις όποιες μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες αν δεν διορθωθούν έγκαιρα. Επίσης, η εμφάνιση των μπουζί σας πληροφορεί, γενικά, για την αιτία των ανωμαλιών πού πιθανόν να παρουσιάζει ο κινητήρας σας.

1 Όλα τα μπουζί είναι εντάξει
1.jpg
Αν τα μπουζί έχουν ένα κατάλοιπο χρώματος καφέ ανοικτού ή γκρίζου και άν τα ηλεκτρόδια δεν έχουν φθαρεί πολύ, μπορούν να καθαρισθούν απλώς και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

2 Ένα μπουζί είναι λερωμένο
2.jpg
Αν ένα μόνο μπουζί είναι λερωμένο από καλαμίνα (οξείδια ψευδαργύρου) και τα άλλα φαίνονται κανονικά, να ελέγξετε το ηλεκτρικό καλώδιο πού αντιστοιχεί στο μπουζί αυτό. Ένας έλεγχος του βαθμού συμπιέσεως και στεγανότητας του κυλίνδρου, δυνατόν να αποκαλύψει μηχανικές διαταραχές στον κύλινδρο αυτό.

3 Όλα τα μπουζί είναι λερωμένα από λάδι
3.jpg
Τα μπουζί πιθανόν να έχουν «βραχεί» από το καύσιμο κατά το «άναμμα» του κινητήρα. Αν ή πεταλούδα του γκαζιού λειτουργεί καλά, το λάδωμα πιθανόν να οφείλεται σε έλλειψη στεγανότητας των ελατηρίων των εμβόλων. Συνιστάται η χρησιμοποίηση «θερμότερων- μπουζί.

4 Όλα τα μπουζί είναι φθαρμένα
4.jpg
Αν όλα τα μπουζί έχουν κατάλοιπα χρώματος καφέ σκούρου ή γκρι σκούρου κι αν τα ηλεκτρόδια είναι πολύ φθαρμένα, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 15.000 χλμ. Όλα χρειάζονται αντικατάσταση με μπουζί της ίδιας βαθμίδας θερμοκρασίας.

5 Όλα τα μπουζί έχουν υπερθερμανθεί
5.jpg
Όταν όλα τα μπουζί έχουν τις μονώσεις τους λευκές και τα ηλεκτρόδια τους είναι πολύ φθαρμένα, πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα, τα όποια θα έχουν την αμέσως ψυχρότερη βαθμίδα θερμοκρασίας. Να ελεγχθεί επίσης μήπως υπάρχει πολύ «αβάνς».

6 Ένα μπουζί είναι καμένο
6.jpg
Αν τα ηλεκτρόδιο ενός μπουζί είναι λειωμένα, αυτό οφείλεται σε πρόωρη έναυση μέσα στον κύλινδρο. Κυριότερες αιτίες: Διαφυγή αέρα από την πολλαπλή εισαγωγής, απώλειες εξ επαγωγής. να ελεγχθεί επίσης αν το μπουζί είναι τα κατάλληλο για τον κινητήρα, ως προς την βαθμίδα θερμοκρασίας του.

7 Όλα τα μπουζί καλύπτονται από ένα παχύ στρώμα καταλοίπων
7.jpg
Τα παχιά κατάλοιπα πού σχηματίζονται πάνω στο πλευρικό ηλεκτρόδιο και στο στόμιο των μπουζί. άλλα πού ξεφλουδίζουν εύκολα, προέρχονται συνήθως από πρόσθετα πού υπάρχουν σε μερικές βενζίνες. δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτά το κατάλοιπο ως επιβλαβή. Συνιστάται ή αλλαγή τους, με μπουζί του ίδιου βαθμού θερμότητας (θερμοκρασίας)

8 Ένα ή δύο μπουζί είναι λεκιασμένα
8.jpg
Μερικά μπουζί ενός σετ σχετικό καινούργιου, είναι δυνατόν να παρουσιάσουν λεκέδες που προέρχονται από «πιτσίλισμα» των καταλοίπων. Αυτό παρατηρείται συνήθως σε μια καθυστερημένη ρύθμιση της μηχανής, όποτε τα κατάλοιπο πού συσσωρεύτηκαν μέσα στον κύλινδρο εκτινάσσονται προς τα μπουζί ενώ η μηχανή δουλεύει σε ψηλό αριθμό στροφών. Συνιστάται ο καθορισμός και η επανατοποθέτηση των μπουζί

9 Ραγισμένο μονωτικό
9.jpg
Αν ένα ή δύο μπουζί έχουν το «μπεκ» του μονωτικού ραγισμένο, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα σε ισχυρές εκρήξεις. Αν το κεντρικό ηλεκτρόδιο λύγισε κατά τον έλεγχο του διάκενου, το μονωτικό ράγισε πιθανόν τη στιγμή εκείνη. Συνιστάται ή αντικατάσταση όλων των μπουζί με μια σειρά καινούργιων με κανονικό διάκενο και βαθμίδα θερμότητας. Να ελεγχθεί επίσης το αβάνς.

10 Μηχανική βλάβη
10.jpg
Αν ένα ξένο σώμα, για οποιοδήποτε λόγο, εισχωρήσει στο θάλαμο καύσεως, μπορεί να σπάσει το μονωτικό και να παραμορφώσει τα ηλεκτρόδια. δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι ένα ξένο σώμα στο θάλαμο καύσεως μπορεί να περάσει από τον ένα κύλινδρο στον άλλο, γιατί ή λειτουργία των βαλβίδων επιτρέπει αυτή τη μετακίνηση για την αποφυγή αυτού του φαινόμενου πρέπει να καθαρισθούν οι κύλινδροι

11 Πλευρικά ηλεκτρόδια σε σχήμα γάντζου
11.jpg
Η κακή χρήση του οργάνου ρυθμίσεως του διάκενου μπορεί να προκαλέσει το λυγισμό του πλευρικού ηλεκτροδίου και να σπρώξει το κεντρικό προς το εσωτερικό του μπουζί. Χρειάζεται. λοιπόν, να χρησιμοποιεί κανείς το όργανο αυτό με μεγάλη προσοχή.