Χρονισμός βαλβίδων

Συστήματα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων

Σύστημα Multiair της FIAT (άμεσος ψεκασμός καυσίμου χωρίς εκκεντροφόρο βαλβίδων εισαγωγής)