Διωστήρας

Πως λειτουργεί: δείτε το video
Καταπόνηση διωστήρα: δείτε το video