Εκκεντροφόρος

Camshaft movement

Click here

Χωρίς εκεντροφόρους (Intelligent Valve Actuation), 4Τ 416, 5/2005

Χωρίς εκκεντροφόρους
Ύστερα από 18 μήνες κοινής μελέτης, οι βρετανικές εταιρείες Powertrain Ltd και Camcon Technology έφτασαν στη δημιουργία του IVA (Intelligent Valve Actuation), το οποίο, στην ουσία, καθιστά την ανάγκη για εκκεντροφόρους περιττή. Η κεντρική ιδέα του IVA έγκειται στη δυνατότητα να ενεργοποιεί με ηλεκτρομαγνητικό τρόπο τις βαλβίδες του κινητήρα, επιτρέποντας παράλληλα τον έλεγχο καθεμίας ξεχωριστά. Τα οφέλη από αυτήν τη δυνατότητα είναι ότι με κατάλληλη ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε κύλινδρο και εν συνεχεία με επιλογή της κατάλληλης διάρκειας, αλλά και θέσης όπου θα ανυψωθούν οι ανάλογες βαλβίδες, μπορεί να επιτευχθεί μια σαφώς πιο αποδοτική λειτουργία του κινητήρα. Το σύστημα λειτουργεί, δηλαδή, τόσο ως μεταβλητός χρονισμός όσο και ως μεταβλητό άνοιγμα των βαλβίδων (προσφέροντας ένα συγκεκριμένο αριθμό προεπιλεγμένων θέσεων), αλλά για κάθε μία βαλβίδα ξεχωριστά και όχι για μια ομάδα βαλβίδων, όπως συμβαίνει με αντίστοιχα μηχανικά συστήματα. Η καρδιά του IVA βρίσκεται στους πανίσχυρους ηλεκτρομαγνήτες, οι οποίοι ενεργοποιούνται ακαριαία, μέσω ενός ηλεκτρικού παλμού τάσης 12Volt. Εδώ είναι και η μεγαλύτερη διαφορά του IVA από τα υπόλοιπα συστήματα ηλεκτρομαγνητικού ελέγχου των βαλβίδων, τα οποία απαιτούσαν 42Volt. Αυτό το δεδομένο σήμαινε ότι, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα, θα έπρεπε να αλλάξουν όλα τα ηλεκτρικά συστήματά τουςμ ώστε να είναι συμβατά με την τάση αυτή. Το IVA όμως λειτουργώντας στην ίδια τάση που εμφανίζεται σε όλα τα κυκλώματα του αυτοκινήτου, αυτοπροτείνεται ως μια έτοιμη λύση με άμεση εφαρμογή.
Free valves actuator system (2012)


Κίνηση βαλβίδων (Auto Express 39, 10/1970)

(Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί μέρος του άρθρου για τις βαλβίδες: Πατήστε εδώ.)
ENGINE.jpg Πηγή

1. Πλευρικός εκκεντροφόρος

cam1.JPG
Ο εκκεντροφόρος βρίσκεται πλαγίως του κυλίνδρου και στην βάση και κινεί το ωστήριο, το οποίο με τη σειρά του κινεί το κοκοράκι που βρίσκεται επάνω από την βαλβίδα

2. Εκκεντροφόρος επί κεφαλής

cam2.JPG
Ο εκκεντροφόρος ένας και μονό για τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής, είναι τοποθετημένος επικεφαλής μεταξύ των δυο σειρών βαλβίδων που κινούνται από τα κοκοράκια.

3. Δύο εκκεντροφόροι επί κεφαλής

cam3.JPG
Οι εκκεντροφόροι είναι δυο και επί κεφαλής. Ένας για τις βαλβίδες εισαγωγής και ένας για της εξαγωγής. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται πολύ κυρίως στα αυτοκίνητα σπορ, υψηλών αποδόσεων.

Σύστημα κινήσεως διανομής

1. Καδένα (αλυσίδα)

move1.JPG
Είναι η πιο διαδεδομένη λύση επειδή είναι κι η πιο οικονομική. Απ’ τα γρανάζια του στροφαλοφόρου ξεκινά μια καδένα που κινεί το γρανάζι του εκκεντροφόρου.

2. Γρανάζια

move2.JPG
Ένα ή περισσότερα γρανάζια ξεκινούν απ' τον στροφαλοφόρο και φθάνουν στον εκκεντροφόρο. Παρουσιάζει διαφορά πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων η σταθερότητα των «τζόγων». Το μειονέκτημα του είναι ότι κάνει θόρυβο. Χρησιμοποιείται για πολύστροφες μηχανές.

3. Ιμάντας

move3.JPG
Άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα σε αντικατάσταση της καδένας. Αποτελείται από έναν ιμάντα που εσωτερικά διαθέτει δόντια λαστιχένια, ή από πλαστικό υλικό. Έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται τοποθετημένος εξωτερικά του κινητήριος και συνεπώς αναιρείται εύκολα σε περίπτωση ελέγχου ή βλάβης. Επιπλέον είναι τελείως αθόρυβος.

4. Μακριά καδένα

move4.JPG
Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει σήμερα, να επιμηκυνθεί η διαδρομή της καδένας ώστε να επιτευχτεί η απ' ευθείας κίνηση του εκκεντροφόρου επικεφαλής. Στην περίπτωση διπλού εκκεντροφόρου χρησιμοποιούνται δυο χωριστές καδένες. Η μεγαλύτερη διαδρομή της καδένας όμως, πρέπει να αντισταθμίζεται από ειδικούς μηχανικούς βραχίονες (με σούστες) ή υδραυλικούς με κίνηση απ’ ευθείας ανάλογους προς την πίεση του κυκλώματος λιπάνσεως.