Εργαστήριο & εξοπλισμός

Θεωρητικά μαθήματα υποστήριξης

To εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης & Τεχνολογίας Αυτοκινήτου της ΑΣΠΑΙΤΕ υποστηρίζει τα θεωρητικά μαθήματα που αναφέρονται ακολούθως. Το κάθε μάθημα διαθέτει διδακτικούς σκοπούς, περιγραφή και εργαστήριο.

E-class
ΚΩΔΙΚΟΣ : Μ702
ΚΑΤΗΓ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Ειδικότητας
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Θεωρητικό / Εργαστηριακό
ΕΒΔ. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚ. : 4 (Θεωρία) + 2 (Εργαστήριο)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ : Z
ΕΠΙΠ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Υποχρεωτικό
Σκοπός

  • Η αναλυτική περιγραφή της δομής και λειτουργίας των σύγχρονων κινητήρων ΜΕΚ, και των συστημάτων τους.

Περιγραφή

  • Αρχές λειτουργίας και κατάταξη ΜΕΚ. Περιγραφή των βασικών στοιχείων των βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων και των παρελκομένων τους. Διατάξεις εισαγωγής - εξαγωγής. Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου, ψύξης, λίπανσης και υπερπλήρωσης. Ανάφλεξη και λοιπά ηλεκτρικά συστήματα. Θερμικοί κύκλοι. Απώλειες λειτουργίας, απόδοση, κατανάλωση. Καύση βενζίνης, πετρελαίου και αερίου. Εναλλακτικά καύσιμα. Ειδικοί τύποι ΜΕΚ. Πετρελαιομηχανές μεγάλης ισχύος. Κριτήρια επιλογής, βλάβες, συντήρηση. Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στις ΜΕΚ.
  • Εργαστήριο: Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των συστημάτων ΜΕΚ, Μετρήσεις σε στοιχεία ΜΕΚ, Πέδες – ζυγοστάθμιση, Ρυθμίσεις και χρονισμός.