Ηλεκτρονικά συστήματα ψεκασμού βενζίνης

Είδη συστημάτων συνεχούς ψεκασμού (Πηγή)

 • D-jetronic
 • K-jetronic
 • KE-jetronic
 • L-jetronic
 • LE-jetronic
 • LU-jetronic
 • LH-jetronic
 • Mono-jetronic

Είδη συστημάτων διακοπτόμενου ψεκασμού με ταυτόχρονο έλεγχο της ανάφλεξης (Πηγή)

 • Motronic ML1.x
  • ML1.0
  • ML1.1
  • ML1.3
  • M1.5
  • M1.7
 • Motronic ML3.1
 • Motronic ML4.1

Ο ηλεκτρονικός ψεκασμός (Auto Express 39, 10/1970)

ΕΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
sx1.jpg
Το σύστημα του ηλεκτρονικού ψεκασμού (ιντζέξιον) ή εγχύσεως των καυσίμων είναι μια συσκευή που διαδίδεται όλο και περισσότερο και σήμερα υπάρχουν πολλά μοντέλα που το υιοθετούν, κυρίως εκείνα που προορίζονται για την αμερικανική αγορά, όπου υπάρχουν ιδιαίτερα αυστηροί κανονισμοί σχετικά με την μόλυνση του αέρος. το πιο διαδεδομένο σύστημα από τα υπάρχοντα, είναι εκείνο που εφεύρε και κατασκεύασε η BOSCH, και που τοποθετείται ήδη σε διάφορα μοντέλα όπως στα VOLKSWAGEN «1600» και «411 LE», στα OPEL «COMMODORE GSE» και «2,8 Ε», στην MERCEDES «250 CE», στο SAAB «99 ΕΑ», στην VOLVO «1800 Ε», στά VW-PORSCHE «914» και PORSCHE «911 E)S» και τέλος στην CITROEN DS21 FA.
Λέγεται ότι οι πρώτες έρευνες και μελέτες πάνω στο θέμα της ηλεκτρονικής εγχύσεως άρχισαν πριν από 7-8 χρόνια, όταν δηλαδή άρχισαν να σκέπτονται και να μελετούν τον τρόπο για να περιορίσουν την εξαγωγή των μολυσμένων καυσαερίων των αυτοκινήτων. Αρχικά, οι μελέτες υπήρξαν καρπός μιας συνεργασίας μεταξύ της αμερικανικής BENDIX και της γερμανικής BOSCH.
Εν συνεχεία, φαίνεται ότι ή BENDIX αποσύρθηκε και συνεπώς η BOSCH έμεινε μόνη για να συνέχιση στον δρόμο που ήδη είχε πάρει.
Οι μελέτες τελείωσαν το 1967, και στο τότε «Σαλόν» της Φραγκφούρτης, εμφανίστηκε το πρώτο αυτοκίνητο με ηλεκτρονική έγχυση. Επρόκειτο για το VOLKSWAGEN «1600 L» που προοριζόταν για την αγορά της Αμερικής στην όποια το επόμενο έτος (1968) μπήκαν σε εφαρμογή οι πασίγνωστοι κανονισμοί — νόμοι εναντίον της μολύνσεως της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια.
Οι κανονισμοί είναι τόσο αυστηροί στο θέμα αυτό, ώστε πολλοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές (μεταξύ των όποιων η ALFA ROMEO και η PORSCHE) εκινδύνευσαν για μια ορισμένη χρονική περίοδο να δουν να απαγορεύεται η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Αμερική.
Χάρις, όμως, στο σύστημα ηλεκτρονικού ψεκασμού, κατόρθωσαν να ανταποκριθούν στους όρους που υπάρχουν στις αμερικανικές προδιαγραφές σχετικά με την εξαγωγή μονοξειδίου του άνθρακος και των υδατανθράκων των όποιων η καύση δεν είναι πλήρης.
Πριν απ' τον ηλεκτρονικό ψεκασμό, είχε επιβληθεί η κλασική έγχυση μηχανικής λειτουργίας, που ήταν τοποθετημένη από αρκετά χρόνια σε διάφορα μοντέλα της MERCEDES (όπως π.χ. την σπορ «300 SL» του 1955 και εν συνεχεία την «220 SE» του 1961).
Η θεμελιώδης αρχή ψεκασμού με μηχανική λειτουργία είναι σαν έννοια αρκετά απλή, στην εφαρμογή της, όμως, αρκετά πολύπλοκη.
Τα καύσιμα προωθούνται, με την ακριβή ποσοτική τους αναλογία και ψεκασμένα σε πολύ μικρά σταγονίδια στην κεφαλή της βαλβίδας εισαγωγής κάθε κυλίνδρου.
Το κύριο όργανο του κλασικού ψεκασμού αποτελείται από μια μηχανική αντλία, που κινείται απ' ευθείας απ' τον κινητήρα. Η αντλία αυτή σπρώχνει τα καύσιμα κατά την διάρκεια της φάσεως εισαγωγής με υψηλή πίεση (περίπου 15 ατμοσφαιρών), στους ψεκαστήρες. Κάτω από μια τέτοια πίεση, ανοίγουν και αφήνουν να περάσουν τα καύσιμα που έχουν μεταβληθεί σε πολύ μικρά μόρια «υγροσταγονιδίων». Το «εύρημα» του ηλεκτρονικού «ιντζέξιον» έγκειται στο ότι αποκλείσθηκε η μηχανική αντλία που ήταν συνδεδεμένη μόνο με τον κινητήρα και αντικαταστάθηκε με μια πιο σύγχρονη περιστροφική ηλεκτρικής λειτουργίας η όποια, μαζί με ένα ρυθμιστή πιέσεως, τροφοδοτεί τους ψεκαστήρες με μια σταθερή πίεση 2 ατμοσφαιρών από ένα ηλεκτρονικό «εγκέφαλο».
Κι εδώ, όπως και στον μηχανικό ψεκασμό, κάθε κύλινδρος είναι εφοδιασμένος με έναν ψεκαστήρα ο όποιος, όμως, δεν ανοίγει με την πίεση της αντλίας, αλλά με μια ηλεκτρική επαφή, που είναι συνάρτηση του αριθμού των στροφών και της θέσεως του πεντάλ του γκαζιού.
Το κύριο, λοιπόν, τμήμα της συσκευής αποτελείται από την ηλεκτρονική μονάδα που φροντίζει να ανοίγει κάθε ψεκαστήρα διά μέσου ενός ηλεκτρικού ερεθισμοί την στιγμή που χρειάζεται και για την διάρκεια που χρειάζεται, φροντίζοντας επί πλέον να προμηθεύει την αναγκαία ποσότητα καυσίμων. το κέντρο της ηλεκτρονικής κινήσεως συλλαμβάνει και επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες που αφορούν επίσης τον αριθμό των στροφών του κινητήρα, την θέση του πεντάλ του γκαζιού και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία.
Σαν θεμελιώδη στοιχεία για τις πληροφορίες του ηλεκτρονικού «εγκεφάλου», χρησιμοποιούνται η πίεση και η θερμοκρασία στον σωλήνα πολλαπλής εισαγωγής (που καταμετρούνται από ένα ειδικό θαλαμίσκο - συσκευή πιέσεως και θερμοκρασίας) καθώς και ο αριθμός στροφών του κινητήρα.
Για την χρονική διάρκεια εγχύσεως φροντίζει η ειδική αυτή συσκευή πιέσεως πού, μάλιστα, λαμβάνει υπ' όψη της και την ενδεχόμενη αλλαγή υψομετρικής πιέσεως. τα στοιχεία αυτά, που αποτελούν τις κύριες πληροφορίες, παρέχουν την δυνατότητα να καθαρισθεί επακριβώς η ποσότητα των καυσίμων που είναι κατάλληλη για κάθε ειδική συνθήκη εργασίας του κινητήρα.
Πράγματι στο ξεκίνημα, το μίγμα καυσίμων πλουτίζεται (με μια συμπληρωματική βαλβίδα) όπως ακριβώς και στο καρμπυρατέρ.
Με αργή πορεία και λίγο γκάζι, όμως, υπάρχει ένα μίγμα πιο «φτωχό», με σκοπό να περιορισθεί η κατανάλωση και να μειωθούν στο μέγιστο τα κατάλοιπα μιας μη τελείας καύσεως.
Όταν, αντίθετα, το αυτοκίνητο κινείται με την μεγίστη ταχύτητα, το μίγμα γίνεται αυτομάτως πιο πλούσιο.
Όταν πάλι ο κινητήρας βρίσκεται σε στάδιο ανάπαυλας ένας ειδικός διακόπτης «συλλαμβάνει» τα σήματα τα προερχόμενα απ' τον ειδικό θαλαμίσκο της πιέσεως και πραγματοποιεί μια μείωση των ακαύστων καταλοίπων.
Εξ άλλου, όταν ο κινητήρας εργάζεται σε ένα ύψος στροφών που κυμαίνεται μεταξύ των 1.000 και των 1.500, τα σήματα και επομένως η έγχυση καυσίμων επαναλαμβάνονται.
Αυτή, λοιπόν, σε γενικά αλλά βασικά στοιχεία είναι η αρχή λειτουργίας της ηλεκτρονικής εγχύσεως.
Ο ψεκασμός αυτοί του τύπου, που «καθοδηγείται» από ένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο» παρέχει την δυνατότητα να επιτύχουμε μια πιο ακριβή αναλογία δόσεως μεταξύ καύσιμης ύλης (βενζίνης) και αέρος, λαμβάνοντας υπ' όψι ακόμα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
Η ακριβέστερη δόση αναλογίας καυσίμου ύλης, παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα στην συμπεριφορά του κινητήρα.