Ηλεκτρονικό φρένο

Papers

Electrohydraulic Brake System - The First Approach to Brake-By-Wire Technology

Drive by wire (4T 304, 1/1996)

του Πέτρου Σακελλαρίου

Και ενώ το ηλεκτρονικό γκάζι είναι ήδη πραγματικότητα σε αρκετά νέα και ακριβά αυτοκίνητα, η Μπος ανακοίνωσε ότι έχει σχεδόν ολοκληρώσει την εξέλιξη και του «ηλεκτρονικού πεντάλ φρένου». Πρόκειται για ένα ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα φρένων (ονομάζεται «ΕΗΒ») στο οποίο η πίεση στο υγρό του κυκλώματος των φρένων δεν παράγεται από την πίεση του ποδιού του οδηγού στο πεντάλ, αλλά μέσω αισθητήρων που βρίσκονται στο πεντάλ και μεταφράζουν την εντολή φρεναρίσματος του οδηγού σε ηλεκτρικά σήματα που μεταβιβάζονται σε μία ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας. Αυτή με την σειρά της ελέγχει τους ρυθμιστές πίεσης σε κάθε τροχό. H πίεση των φρένων ρυθμίζεται ανεξάρτητα σε κάθε τροχό όπως και στα συστήματα ABS. H απαιτούμενη πίεση παράγεται από μία ηλεκτρική αντλία και διανέμεται στους ρυθμιστές μέσω ενός συσσωρευτή υψηλής πίεσης. Για λόγους ασφαλείας υπάρχει πρόβλεψη για παραγωγή της πίεσης φρεναρίσματος με τον συμβατικό τρόπο σε περίπτωση που το σύστημα δεν λειτουργήσει.
Το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα φρένων προσφέρει στον οδηγό μεγαλύτερη άνεση. Όχι μόνο μειώνει την απαιτούμενη δύναμη φρεναρίσματος, αλλά δεν μεταφέρει στο πόδι του οδηγού το δυσάρεστο τράνταγμα όταν τίθεται σε λειτουργία το ABS (Να λοιπόν που η τεχνολογία βρήκε την λύση για χρησιμοποιούν το ABS σωστά και οι πιο άσχετοι οδηγοί και για να μην θορυβούν ανοήτως οι ακόμα πιο άσχετοι με τέτοια θέματα ηλεκτρονικοί τελάληδες). Επίσης, με το σύστημα αυτό διατηρούνται σταθερά τα χαρακτηριστικά φρεναρίσματος ακόμα κι αν το όχημα είναι φορτωμένο ή κινείται σε ορεινές διαδρομές.
EHB_Bremse5.gif Πηγή
1 Bremsbetätigungseinheit mit Pedalwegsensosr
6 Raddrehzahlsensoren
7 Lenkwinkelsensor
8 Gierraten- und Quer-beschlleunigungssensor
9 Elektrohydraulischer Steller für EHB, ABS, ASR und ESP
10 Steuergerät Motorelektronik
11 EHB-Steuergerät

sx2.jpg
Σχήμα 2: Το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα φρένων EHB σταθεροποιεί την απόδοση και την αίσθηση των φρένων σε όλες τις συνθήκες, ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα ελέγχου της δυναμικής συμπεριφοράς του αυτοκινήτου σε περιπτώσεις όπως οι απότομοι ελιγμοί αποφυγής. Η συγγένεια με το σύστημα VSC της Τογιότα είναι προφανής και αποδεικνύει ότι η γλώσσα της τεχνολογίας είναι διεθνής (Bosch)