Ηλεκτρονικό γκάζι

Drive by wire (4T 304, 1/1996)

του Πέτρου Σακελλαρίου

Το «ΕGΑS», όπως λέγεται το σύστημα, καταργεί το συρματόσχοινο που μεταδίδει τις κινήσεις του ποδιού του οδηγού στην «πεταλούδα» του συστήματος τροφοδοσίας. H πεταλούδα μετακινείται ηλεκτρομηχανικά, ανάλογα με τις εντολές μιας ηλεκτρονικής μονάδας επεξεργασίας, που είναι η ίδια με την μονάδα που ελέγχει την λειτουργία του κινητήρα. Ένας αισθητήρας της θέσης του πεντάλ γκαζιού πληροφορεί συνεχώς την μονάδα ελέγχου για τις επιθυμίες του οδηγού. H θέση όμως του πεντάλ δεν είναι το μοναδικό σήμα εισόδου. Πλήθος άλλων παραμέτρων λαμβάνονται υπ’ όψη για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απόδοση του κινητήρα. Εκτός από περισσότερη άνεση για τον οδηγό, το ηλεκτρονικό γκάζι συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Το σύστημα μπορεί να εκτελεί και άλλες λειτουργίες, όπως η σταθεροποίηση του ρελαντί, ο αυτόματος έλεγχος (cruise control) ή/και ο περιορισμός της ταχύτητας, ο έλεγχος του σπιναρίσματος κατά την επιτάχυνση και σταθεροποίηση της δυναμικής συμπεριφοράς του αυτοκινήτου. Πολλές απ’ αυτές τις λειτουργίες γίνονται ηλεκτρονικά και με κεντρικές μονάδες επεξεργασίας χωρίς EGAS, με τρόπο όμως πιο πολύπλοκο.
Επίσης με το ηλεκτρονικό γκάζι είναι δυνατή η γρηγορότερη προθέρμανση του καταλύτη, χωρίς να αντιλαμβάνεται ο οδηγός μεταβολές στην απόκριση του κινητήρα. Ακόμα και με εφαρμογή διάφορων τεχνικών για τη μείωση της κατανάλωσης, όπως η χρήση φτωχού μίγματος, η απομόνωση μέρους των κυλίνδρων ή η επιλογή των βέλτιστων σημείων αλλαγής ταχύτητας στα αυτόματα κιβώτια, το ηλεκτρονικό γκάζι βοηθάει στον καλύτερο συμβιβασμό των αντικρουόμενων απαιτήσεων. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα μεταβλητής απόκρισης του κινητήρα στο γκάζι, ανάλογα με τις συνθήκες. Για παράδειγμα, στην αργή οδήγηση μέσα στην πόλη ή στους ελιγμούς παρκαρίσματος η απόκριση γίνεται πιο αργή και προοδευτική.
Σε αυτή τη μορφή το EGAS δεν είναι βέβαια ένα ενδιάμεσο αναλογικό ηλεκτρονικό σύστημα ανάμεσα στο πόδι του οδηγού και την πεταλούδα, αλλά μία ακόμα πλήρης λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αυτοκινήτου.
sx1.jpg
Σχήμα 1: Η λειτουργία του EGAS ενσωματώνεται στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας που ελέγχει τη λειτουργία του κινητήρα. (Bosch)