Μεθανόλη

Κινητήρας Πετρελαίου - Μεθανόλης (4Τ 231, 12/1989)

Συντάκτης: Κ.Σ.
Οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για νέες λύσεις στη μάχη κατά της ρύπανσης πυκνώνουν τον τελευταίο καιρό. Το τμήμα βιομηχανικών μεθόδων (του υπουργείου Έρευνας) της Ν. Ζηλανδίας ανακοίνωσε μια νέα μέθοδο για την καύση μεθανόλης σε κινητήρες ντίζελ χωρίς να χρειάζονται μετατροπές. Η χρήση των αλκοολών (σαν καύσιμη ύλη) έχει σκοπό τη μείωση της εκπομπής ρύπων και ιδιαίτερα της αιθάλης στους πετρελαιοκινητήρες. Η προσπάθεια επίσης γίνεται για να καλυφθούν τα νέα όρια ρύπων για τους πετρελαιοκινητήρες που θα εφαρμοσθούν στις Η.Π.Α. το 1991. Η χαμηλή θερμοδυναμική αξία της μεθανόλης (και των αλκοολών γενικότερα) σε σύγκριση με το πετρέλαιο δημιουργούν την ανάγκη τροποποιήσεων του κινητήρα, τουλάχιστον στην τροφοδοσία. Συγκεκριμένα χρειάζεται η διπλάσια ποσότητα μεθανόλης για να αντισταθμιστεί το «χαμηλότερο οκτάνιο» της σε σύγκριση με το πετρέλαιο.
Η καρδιά του νέου συστήματος είναι ένας καταλυτικός αντιδραστήρας που με τη βοήθεια θερμότητας μετατρέπει τη μεθανόλη σε διμεθυλικό αιθέρα (DME). Ο αιθέρας αναμειγνύεται με τον αέρα εισαγωγής και εισάγεται στον κύλινδρο όπου κατά το χρόνο συμπίεσης οξειδώνεται και η ανάφλεξή του γίνεται αμεσότερη. Ο χρόνος που εξοικονομείται από την ταχύτερη ανάφλεξη και η ενέργεια που εξοικονομείται από τη μετατροπή της μεθανόλης σε αιθέρα (επιιτυγχάνει καλύτερη καύση) αντισταθμίζει, ως επί το πλείστον, το διπλάσιο χρόνο που απαιτείται για την τροφοδοσία.
Το σύστημα δοκιμάστηκε σε έναν τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα με άμεσο ψεκασμό και έδωσε ισότιμη ισχύ, ροπή στρέψης και θερμοδυναμική απόδοση λειτουργώντας είτε με πετρέλαιο, είτε με μεθανόλη. Επιπλέον είναι δυνατόν να εναλλαχθεί το καύσιμο, από μεθανόλη σε πετρέλαιο και τανάπαλιν με ένα διακόπτη ακόμα και όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
Το καινούργιο σύστημα τοποθετείται εύκολα (με κατάλληλη σύνδεση του αντιδραστήρα και της τροφοδοσίας) και είναι σημαντικότερο από τις ακριβές μετατροπές της τροφοδοσίας, εγκατάστασης φωτεινών σπινθηριστών που χρησιμοποιούν οι άλλες μέθοδοι. Επίσης μειώνει σημαντικά και το θόρυβο του κινητήρα.